Kontakt


O Nas

Jeste?my firm? z wieloletnim do?wiadczeniem na rynku budowlanym. W trakcie tych lat z powodzeniem zrealizowali?my dziesi?tki inwestycji budowlanych.

Home
Oferta
Realizacje
Kontakt

Polecane us?ugi

Remonty domów i mieszka?
Kompleksowe adaptacje pomieszcze?

Docieplanie domów i obiektów
?ciany zewn?trzne i od wewn?trz

Uk?adanie fliz
?azienki, kuchnie, tarasy itp.

ZOBACZ PE?N? OFERT?

Gwarancja jako?ci

Dom na 5 to wysoka jako?? us?ug. Dowodem dba?o?ci o wysoki poziom ?wiadczonych us?ug s? ci?g?e szkolenia i uzyskiwane przez nas certyfikaty. Wszelkie roboty wykonywane lub nadzorowane s? przez osoby z wykszta?ceniem i kwalifikacjami w bran?y budowlanej.

Kontakt